fleur-rondmr. Helena Koops (advocaat-partner)

mr. Helena Koops (advocaat-partner) heeft haar studie rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Universiteit van Leiden en de Humboldt Universiteit in Berlijn. Zij is sinds begin 2002 advocaat en heeft ruime ervaring opgedaan bij twee (internationale) kantoren, Boekel De Nerée: (thans: Boekel) en Clifford Chance en als mede-oprichter van en partner bij de maatschap BRICKS advocaten. Zij voert een uitgebreide proces- en adviespraktijk, beoordeelt en stelt contracten op begeleidt (internationale) vastgoedtransacties.

Speerpunten in haar praktijk zijn huur/ verhuur bedrijfs- en woonruimte, koop/ verkoop onroerende zaken, vastgoedgerelateerde (aansprakelijkheids-) kwesties, waaronder begrepen bestuursrechtelijke bezwaarprocedures bij overheidsinstanties, burenrecht en zakelijke rechten (zoals appartementsrechten, splitsing, VVE -zaken, erfpacht en erfdienstbaarheden). Helena heeft zowel de Grotius Postacademische Specialisatieopleiding onroerend goed als de Specialisatieopleiding van de Vereniging Huurrecht Advocaten (VHA) voltooid. Zij is onder meer lid van de Vereniging Vastgoed Advocaten, de Vereniging Huurrecht Advocaten en de Ondernemende Advocaten Amsterdam.

Helena doceert zowel bij de SDU als bij de Academie voor de Rechtspraktijk op het gebied van huurrecht.

Helena.Koops@ogadvocaten.nl